Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

2 June 2019 – Ascension of the Lord

By June 2, 2019October 9th, 2019Bulletin