Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

20 October 2019 XXIX Sunday in Ordinary Time

By October 18, 2019December 17th, 2019Bulletin