Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

20 October 2019 XXIX Sunday in Ordinary Time

By October 18, 2019December 17th, 2019Bulletin