Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

27 October 2019 XXX Sunday in Ordinary Time

By October 28, 2019December 17th, 2019Bulletin