Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

21 July 2019 – XVI Sunday in Ordinary Time

By July 21, 2019December 17th, 2019Bulletin