Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

21 July 2019 – XVI Sunday in Ordinary Time

By July 21, 2019December 17th, 2019Bulletin