Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

14 July 2019 – XV Sunday in Ordinary Time

By July 14, 2019December 17th, 2019Bulletin