Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

22 March 2020 IV Sunday of Lent

By March 21, 2020March 22nd, 2020Bulletin