Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

22 March 2020 IV Sunday of Lent

By March 21, 2020March 22nd, 2020Bulletin