Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Sunday Mass Schedule

By March 26, 2020February 1st, 2021News

8 a.m. – Polish
9:30 a.m. – English
11 a.m. – Polish
1 p.m. – Polish
7 p.m. – Polish