Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

Sunday Mass Schedule

By March 26, 2020February 1st, 2021News

8 a.m. – Polish
9:30 a.m. – English
11 a.m. – Polish
1 p.m. – Polish
7 p.m. – Polish