Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Sunday Mass Schedule

By March 26, 2020February 1st, 2021News

8 a.m. – Polish
9:30 a.m. – English
11 a.m. – Polish
1 p.m. – Polish
7 p.m. – Polish