Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

26 April 2020 3rd Sunday of Easter

By April 24, 2020May 1st, 2020Bulletin