Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

27 June 2021 – 13th Sunday in Ordinary Time

By June 25, 2021Bulletin