Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

27 June 2021 – 13th Sunday in Ordinary Time

By June 25, 2021Bulletin