Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

4 July 2021 – 14th Sunday in Ordinary Time

By July 2, 2021Bulletin