Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

4 July 2021 – 14th Sunday in Ordinary Time

By July 2, 2021Bulletin