Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

30 June 2019 – XIII Sunday in Ordinary Time

By June 30, 2019December 17th, 2019Bulletin