Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

30 June 2019 – XIII Sunday in Ordinary Time

By June 30, 2019December 17th, 2019Bulletin