Skip to main content

Dla Dzieci: Radość ze Zmartwychwstałym Jezusem - Joy with the Resurrected Christ

7 July 2019 -XIV Sunday in Ordinary Time

By July 7, 2019December 17th, 2019Bulletin