Skip to main content

XXVIII Niedziela Zwykła - XXVIII Sunday in Ordinary Time

"Dla Boga wszystko jest możliwe"

"For God everything is Possible"

6 September 2020 XXIII Sunday in Ordinary Time

By September 4, 2020Bulletin