Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

6 September 2020 XXIII Sunday in Ordinary Time

By September 4, 2020Bulletin