Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

August 30th, 2020 XXII Sunday in Ordinary Time

By August 28, 2020Bulletin