Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

August 30th, 2020 XXII Sunday in Ordinary Time

By August 28, 2020Bulletin