Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Lenten Retreat for Youth – Station II

By February 27, 2021News

We invite young people to participate in the Lenten Retreat “My Way of the Cross with the Lord”. 

Station II