Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

Lenten Retreat for Youth – Station III

By February 27, 2021News

We invite young people to participate in the Lenten Retreat “My Way of the Cross with the Lord”. 

Station III