Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

Station 7: Jesus Falls for the Second Time

By March 14, 2021News

We invite young people to participate in the Lenten Retreat “My Way of the Cross with the Lord”. 

Station 7: Jesus Falls for the Second Time