Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

10 November 2019 XXXII Sunday in Ordinary Time

By November 7, 2019December 17th, 2019Bulletin