Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

17 November 2019 XXXIII Sunday in Ordinary Time

By November 16, 2019December 4th, 2019Bulletin