Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

17 November 2019 XXXIII Sunday in Ordinary Time

By November 16, 2019December 4th, 2019Bulletin