Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

3 November 2019 XXXI Sunday in Ordinary Time

By October 31, 2019December 17th, 2019Bulletin