Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

3 November 2019 XXXI Sunday in Ordinary Time

By October 31, 2019December 17th, 2019Bulletin