Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

26 January 2020 III Sunday in Ordinary Time

By January 23, 2020January 30th, 2020Bulletin