Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

26 January 2020 III Sunday in Ordinary Time

By January 23, 2020January 30th, 2020Bulletin