Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

2 February 2020 IV Sunday in Ordinary Time

By January 31, 2020February 4th, 2020Bulletin