O. Jacek Nosowicz OMI

Proboszcz

Ojciec Jacek urodził się 24 października 1963 roku. Rok 1984 to początek jego oblackiego prenowicjatu w Markowicach, potem był nowicjat na Świętym Krzyżu i pierwsze śluby zakonne złożone 8 września 1986 roku. Studia filozoficzno-teologiczne w Obrze oraz Sakrament Kapłaństwa przyjęty 20 czerwca 1992 roku, który uzdolnił go do pełnienia posługi duchowej, którą rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łebie. W roku 1993 skierowano O. Jacka na staż pastoralny i naukę języka do Francji, a rok później oddelegowano go do pracy misyjnej w Kamerunie. Przez siedem lat był proboszczem w Salapoumbe w diecezji Yokadouma – zamieszkałej w większości przez Pigmejów. W roku 2001 O. Jacek zostaje proboszczem w Sanktuarium Matki Boskiej w Figuil, w diecezji Garoua na północy Kamerunu. Rok 2003 przynosi nowe zadania: wyjazd do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie. Najpierw pracuje w parafii Św. Maksymiliana w Mississauga, a od września 2004 roku w parafii św. Kazimierza w Toronto. Następnie do roku 2011 jest proboszczem w parafii św. Kazimierza w Vancouver a następne powraca do parafii św. Kazimierza w Toronto już jako proboszcz. W 2017 roku O. Jacek udaje się do parafii Świętego Ducha w Winnipeg, a w 2020 zostaje proboszczem w naszej parafii.

O. Piotr Dudek OMI

Wikariusz

O. Marcin Serwin OMI

Wikariusz

Ojciec Marcin urodził się 29 Marca 1986r. Po ukończeniu liceum i nauki w Niższym Seminarium wstąpił do Nowicjatu Oblackiego. Kolejnymi etapami na jego drodze do kapłaństwa były studia filozoficzne, teologiczne oraz biblijne. Pierwszym miejscem duszpasterskim Ojca Marcina był wschodni Madagaskar, po czym w różnych obszarach duszpasterskich w Toronto. Został wyświęcony 7 czerwca 2012 roku przez biskupa Douglasa Crosby OMI. Od września 2015 posługuję w parafii Św. Maksymilian Kolbe.

O. Tomasz Jarosz OMI

Wikariusz

o. Tomasz Jarosz urodził się w Gorzowie Wielkopolskim w 1983 roku, a wychował w Drezdenku (Ziemia Lubuska), wraz z dwiema siostrami jako trzecie dziecko Waleriana i Marii. Tam też pobierał nauki. W 2003 roku wstąpił do Nowicjatu, a po roku złożył pierwsze śluby w Zgromadzeniu by kontynuować formacje w WSD w Obrze, gdzie 29 maja 2010 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J.E. abp Stanisława Gądeckiego. Dwa lata posługiwał jako wikariusz w Lublińcu. Po rocznej formacji misyjnej w Warszawie posługiwał na misjach w Gwatemali i Chile, a od 2017 roku w Kanadzie, począwszy od Edmonton aż do chwili obecnej, w Mississauga.

s. Karolina Szymkowiak MChR

s. Karolina Szymkowiak, urodziła się 22 lipca 1979 roku w Poznaniu. Jej dom rodzinny to niewielkie miasto, Mosina, położone w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po ukończeniu pierwszego roku na Uniwesytecie Adam Mickiewicz w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki, przerwała studia i wstapiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W 2002 roku, 3 maja, złożyła swoje pierwsze śluby zakonne. Podjęła wówczas posługę katechetki i pracę duszpasterską przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznanu. W latach 2003-2005 posługiwała kaszubom, w parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. Następne 5 lat spędziła w Szczecinie posługują najpierw w Sanktuarium Serca Bożego, a następnie w Katolickiej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II, pełniąc posługę wychowawcy i katechety. Tam też na Uniwersytecie Szczecińskim obroniła tytuł Magistra na Wydziale Teologicznym. 26 sierpnia 2007 roku to dzień złożenia Wieczystej Profesji Zakonnej, którą Siostra złożyła w swojej rodzinnej parafii św. Mikołaja w Mosinie. W latach 2010 – 2013 była Przełożona wspólnoty w Pyrzycach, przy parafii św. Otttona, katechizując tam w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Ostatni rok pracy w Polsce spędziła w Zielonej Górzy w parafii Ducha Świętego, jako Przełożona wspólnoty i katechetka w Zespole Szkół Ekonomicznych. 2014 roku Zgromadzenie wysłało Siostrę do posługi przy parafii św. Maksymilian Kolbe w Mississauga.