O. Janusz Błażejak OMI

Father Pastor

Urodził się 16 lipca 1960 roku w Jedlance, w lubelskim. Po ukończeniu Niższego Seminarium wstąpił do nowicjatu na Świętym Krzyżu. Kolejnymi etapami na jego drodze do kapłaństwa były studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze oraz od 1986 roku w Newman Theological College w Edmontonie. Pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej o. Janusza była parafia św. Ducha w Winnipegu. Tam też dnia 6 czerwca 1987 roku z rąk biskupa Adama Exnera OMI otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w wielu parafiach w Kanadzie. W latach 2005 – 2011 był prowincjałem Misjonarzy Oblatów Prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie. Jesienią 2011 objął obowiązki proboszcza Parafii św. Maksymiliana Kolbe.

email: blazejak@omiap.org

O. Pawel Pilarczyk OMI

Associate Pastor

Oto co pisze o sobie o. Paweł: “Dzięki koledze z liceum poznałem zgromadzenie misjonarzy oblatów. Pojechałem na pierwsze tygodniowe rekolekcje powołaniowe do Kodnia nad Bugiem. W oblatach zafascynowało mnie ofiarowanie się Maryi Niepokalanej (oblat tzn. ofiarowany), perspektywa misji oraz piękny oblacki misyjny krzyż, który noszą za pasem. Pomyślałem: „Czy może również ja będę nosił taki krzyż”? W 2010 roku po ukończeniu egzaminów maturalnych wstąpiłem do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. 8 września 2011 roku złożyłem pierwsze śluby zakonne i po krótkich wakacjach rozpocząłem pierwszy rok w seminarium w Obrze.

Wstępując do zgromadzenia nie miałem żadnych konkretnych planów, co do przyszłości, chciałem po prostu być oblatem, kapłanem. 8 września 2015 roku złożyłem śluby wieczyste. Niespełna rok później otrzymałem święcenia diakonatu.  27 maja 2017 roku otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk o. bpa Jana Kota OMI, misjonarza z Brazylii i zostałem posłany do prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie.

O. Marcin Serwin OMI

Associate Pastor

Ojciec Marcin urodził się 29 Marca 1986r. Po ukończeniu liceum i nauki w Niższym Seminarium wstąpił do Nowicjatu Oblackiego. Kolejnymi etapami na jego drodze do kapłaństwa były studia filozoficzne, teologiczne oraz biblijne. Pierwszym miejscem duszpasterskim Ojca Marcina był wschodni Madagaskar, po czym w różnych obszarach duszpasterskich w Toronto. Został wyświęcony 7 czerwca 2012 roku przez biskupa Douglasa Crosby OMI. Od września 2015 posługuję w parafii Św. Maksymilian Kolbe.

O. Tomasz Jarosz OMI

Associate Pastor

o. Tomasz Jarosz urodził się w Gorzowie Wielkopolskim w 1983 roku, a wychował w Drezdenku (Ziemia Lubuska), wraz z dwiema siostrami jako trzecie dziecko Waleriana i Marii. Tam też pobierał nauki. W 2003 roku wstąpił do Nowicjatu, a po roku złożył pierwsze śluby w Zgromadzeniu by kontynuować formacje w WSD w Obrze, gdzie 29 maja 2010 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J.E. abp Stanisława Gądeckiego. Dwa lata posługiwał jako wikariusz w Lublińcu. Po rocznej formacji misyjnej w Warszawie posługiwał na misjach w Gwatemali i Chile, a od 2017 roku w Kanadzie, począwszy od Edmonton aż do chwili obecnej, w Mississauga.

s. Karolina Szymkowiak MChR

s. Karolina Szymkowiak, urodziła się 22 lipca 1979 roku w Poznaniu. Jej dom rodzinny to niewielkie miasto, Mosina, położone w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po ukończeniu pierwszego roku na Uniwesytecie Adam Mickiewicz w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki, przerwała studia i wstapiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. W 2002 roku, 3 maja, złożyła swoje pierwsze śluby zakonne. Podjęła wówczas posługę katechetki i pracę duszpasterską przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznanu. W latach 2003-2005 posługiwała kaszubom, w parafii Wniebowzięcia NMP we Władysławowie. Następne 5 lat spędziła w Szczecinie posługują najpierw w Sanktuarium Serca Bożego, a następnie w Katolickiej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II, pełniąc posługę wychowawcy i katechety. Tam też na Uniwersytecie Szczecińskim obroniła tytuł Magistra na Wydziale Teologicznym. 26 sierpnia 2007 roku to dzień złożenia Wieczystej Profesji Zakonnej, którą Siostra złożyła w swojej rodzinnej parafii św. Mikołaja w Mosinie. W latach 2010 – 2013 była Przełożona wspólnoty w Pyrzycach, przy parafii św. Otttona, katechizując tam w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Ostatni rok pracy w Polsce spędziła w Zielonej Górzy w parafii Ducha Świętego, jako Przełożona wspólnoty i katechetka w Zespole Szkół Ekonomicznych. 2014 roku Zgromadzenie wysłało Siostrę do posługi przy parafii św. Maksymilian Kolbe w Mississauga.