Parking

Parkowanie jest zabronione w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez oficjalnego zezwolenia. Dotyczy to również osób, które przywożą osoby niepełnosprawne a nie posiadają takiego zezwolenia. W takich przypadkach pasażerowie powinni być wysadzeni przed wejściem do kościoła, a samochód ostawiony na zwykłe miejsce parkingowe. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować mandatem. Parkowanie nie jest również dozwolone przy wjeździe i wyjeździe terenu kościoła oraz w każdym innym niewyznaczonym miejscu. Pojazdy zostaną ukarane mandatem i/lub odholowane.