Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Zgromadzenie założył Sługa Boży o. Ignacy Posadzy współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w 1959 roku. Siostry dążą  do coraz głębszego umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła, którego szczególnie umiłowaną częścią są polscy emigranci. Poprzez modlitwę i prace na rzecz Polonii świata pragną ochronić rodaków na obczyźnie przed utratą wiary, odejściem od Kościoła i przed utratą tożsamości narodowej.

Naczelnym hasłem zgromadzenia jest wezwanie: “Wszystko dla Boga i Polonii”

www.mchr.plwww.misjonarkidlapolonii.pl