O. Jacek Nosowicz OMI

Proboszcz

Ojciec Jacek urodził się 24 października 1963 roku. Rok 1984 to początek jego oblackiego prenowicjatu w Markowicach, potem był nowicjat na Świętym Krzyżu i pierwsze śluby zakonne złożone 8 września 1986 roku. Studia filozoficzno-teologiczne w Obrze oraz Sakrament Kapłaństwa przyjęty 20 czerwca 1992 roku, który uzdolnił go do pełnienia posługi duchowej, którą rozpoczął jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łebie. W roku 1993 skierowano O. Jacka na staż pastoralny i naukę języka do Francji, a rok później oddelegowano go do pracy misyjnej w Kamerunie. Przez siedem lat był proboszczem w Salapoumbe w diecezji Yokadouma – zamieszkałej w większości przez Pigmejów. W roku 2001 O. Jacek zostaje proboszczem w Sanktuarium Matki Boskiej w Figuil, w diecezji Garoua na północy Kamerunu. Rok 2003 przynosi nowe zadania: wyjazd do Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie. Najpierw pracuje w parafii Św. Maksymiliana w Mississauga, a od września 2004 roku w parafii św. Kazimierza w Toronto. Następnie do roku 2011 jest proboszczem w parafii św. Kazimierza w Vancouver a następne powraca do parafii św. Kazimierza w Toronto już jako proboszcz. W 2017 roku O. Jacek udaje się do parafii Świętego Ducha w Winnipeg, a w 2020 zostaje proboszczem w naszej parafii.

O. Piotr Dudek OMI

Wikariusz

Ojciec Piotr urodził się w Zduńskiej Woli – miejscu narodzin patrona naszej parafii św. Maksymiliana Kolbego. W 1990 roku, po ukończeniu gimnazjum na kierunkach biologia i chemia, rozpoczął nowicjat oblatów na Świętym Krzyżu, a rok później studiował w Seminarium Duchownym w Obrze. Jako diakon odbył staż duszpasterski na Ukrainie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Nuncjusza Apostolskiego. Po dziewięciu latach pracy na Ukrainie i dwóch latach pracy w USA ks. Ojciec Piotr przyjechał do Kanady. Lubi czytać i podróżować.

O. Marcin Serwin OMI

Wikariusz

Ojciec Marcin urodził się 29 Marca 1986r. Po ukończeniu liceum i nauki w Niższym Seminarium wstąpił do Nowicjatu Oblackiego. Kolejnymi etapami na jego drodze do kapłaństwa były studia filozoficzne, teologiczne oraz biblijne. Pierwszym miejscem duszpasterskim Ojca Marcina był wschodni Madagaskar, po czym w różnych obszarach duszpasterskich w Toronto. Został wyświęcony 7 czerwca 2012 roku przez biskupa Douglasa Crosby OMI. Od września 2015 posługuję w parafii Św. Maksymilian Kolbe.

O. Tomasz Jarosz OMI

Wikariusz

o. Tomasz Jarosz urodził się w Gorzowie Wielkopolskim w 1983 roku, a wychował w Drezdenku (Ziemia Lubuska), wraz z dwiema siostrami jako trzecie dziecko Waleriana i Marii. Tam też pobierał nauki. W 2003 roku wstąpił do Nowicjatu, a po roku złożył pierwsze śluby w Zgromadzeniu by kontynuować formacje w WSD w Obrze, gdzie 29 maja 2010 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J.E. abp Stanisława Gądeckiego. Dwa lata posługiwał jako wikariusz w Lublińcu. Po rocznej formacji misyjnej w Warszawie posługiwał na misjach w Gwatemali i Chile, a od 2017 roku w Kanadzie, począwszy od Edmonton aż do chwili obecnej, w Mississauga.

S. Halina Pierożak MChR

S. Halina urodziła się 21 czerwca 1977 roku. W 1996 roku rozpoczęła formację zakonną
 w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Pierwsze śluby złożyła w 1999 roku, a profesję wieczystą w roku 2004. W latach 1999-2009 pracowała w domach zakonnych Zgromadzenia w Polsce. Ukończyła studia teologiczne
 w Poznaniu. W roku 2009 wyjechała do pracy wśród Polonii greckiej. Katechizowała dzieci
 i młodzież w Szkole przy Ambasadzie RP w Atenach oraz pracowała duszpastersko 
w parafii Serca Chrystusa Zbawiciela. W roku 2016 rozpoczęła misję polonijną w Wielkiej Brytanii w parafii św. Jana Ewangelisty w Londynie-Putney oraz sobotniej szkole polskiej Putney-Wimbledon. Następnie pracowała na północy Anglii w Morecambe i Blackburn oraz 
w polonijnych szkołach w Blackburn i Accrington W roku 2020 została skierowana do pracy
 w Kanadzie. Z powodu utrudnień związanych z pandemią dotarła do Mississauga w maju 2021 roku.