Gazeta The Catholic Register

The Catholic Register to najstarszy anglojęzyczny tygodnik w Kanadzie, wydany po raz pierwszy w 1893 roku (wywodzi się z The Catholic, 1830 r.). Jest rozpowszechniany w całym kraju (47 numerów rocznie) i jest własnością Archidiecezji Toronto.

Prasa obejmuje lokalne, krajowe i międzynarodowe wiadomości związane z Kościołem (często przedrukowywane z innych katolickich serwisów syndykacyjnych) oraz różnorakie artykuły i felietony. Gazeta jest rozprowadzana do kościołów katolickich za pośrednictwem subskrypcji i Internetu. Promowana jest także poprzez sieć telewizyjną Salt and Light.

The Catholic Register
Catholic Pastoral Centre
1155 Yonge street, Suite 401
Toronto, Ontario, M4T 1W2
Tel .: (416) 934–3410
Faks: (416) 934–3409
www.catholicregister.org

www.catholicregister.org