Ministranci

Ministranci posługują w czasie Eucharystii i nabożeństw przynosząc i układając naczynia liturgiczne i inne przedmioty używane podczas uroczystości. Ich sprawna i pełna czci służba pozwala kapłanom w wypełnianiu czynności kapłańskich, a liturgia przebiega ze spokojem i w odpowiednim porządku.

ZAPISY KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW odbywają się we wrześniu po każdej niedzielnej Mszy Świętej, w zakrystii.

Katechumenat Dorosłych (Przygotowanie Dorosłych do Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii)

Katechumenat Dorosłych (RCIA) to spotkania, które pozwalają poznać i doświadczyć życie chrześcijanina, szczególnie tradycję rzymskokatolicką. Kończą się one przyjęciem kandydata do Kościoła Katolickiego poprzez przyjęcie Sakramentów Wtajemniczenia: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.

Cotygodniowe zajęcia rozpoczynają się jesienią i trwają do Wielkanocy. Program RCIA prowadzi pan Andrew Opala: [email protected].  Zapisy przyjmuje biuro parafialne.

Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej i Lektorzy

Rola Szafarza Nadzwyczajnego Komunii Świętej polega zasadniczo na służbie Kościołowi poprzez dzielenie Ciała i Krwi Pana z innymi. Aby być nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, osoba musi być w pełnej komunii z Kościołem Katolickim. Okres sprawowania funkcji obejmuje trzy lata (z możliwością przedłużenia).

Więcej informacji na temat bycia Szafarzem Nadzwyczajnym Komunii Świętej można znaleźć na stronie
https://www.archtoronto.org/discipleship/Documents/emhc-this-wonderful-sacrament.pdf

Lektorzy służą wspólnocie głosząc święte pisma podczas liturgii słowa. Sprawowanie tej roli pozwala Kościołowi lepiej usłyszeć Słowo Boże i przyjąć je z większą otwartością serca. Regularne i publicznie przyjmowanie Słowa Bożego pomaga budować wspólnotę i przyczynia się do jej nieustannego nawrócenia i misji.

Szczegółowych informacji udziala o. Marcin Serwin lub:
A. Łopiński: (905) 274-4660 (polskojęzyczna grupa Szafarzy i Lektorów)
V. Genoway: (905) 274-7405 (anglojęzyczna grupa Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej)
T. Rowinska: (905) 896-7238 (anglojęzyczna grupa Lektorów)

Kaplica Wieczystej Adoracji Najswiętszego Sakramentu

Od momentu utworzenia Kaplicy Miłosierdzia Bożego w 1995 r. adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Osoby z wielu okolicznych parafii zapisały się na stałe godziny adoracji, dzięki czemu w kaplicy nieustannie ktoś się modli. Miejsce to jest szczególnym darem od Boga.

Pomimo, iż wiele osób przychodzi modlić się o różnych porach dnia i nocy, istnieje jednak ciągła potrzeba nowych osób, które podejmą się regularnej adoracji. Tym bardziej, że niektórzy z różnych powodów rezygnują czy nie są już w stanie przyjechać na wcześniej ustalone godziny.

Jeśli możesz poświęcić jedną godzinę w tygodniu na adorację, lub jeśli chcesz być na liście zastępczej, skontaktuj się z koordynatorką:
Małgorzatą Podolak pod numerem (647) 888-7487.

Wspólnota Osób Głuchoniemych

We wczesnych latach, kiedy proboszczem parafii był o. Stanisław Bąk, grupa głuchoniemych zaczęła gromadzić się na niedzielnej Mszy Świętej w języku angielskim. Kilka lat później wprowadzono regularne tłumaczenie Mszy Św. na język migowy. W Regionie Peel zarejestrowanych jest około 50 głuchoniemych katolików, z których większość uczestniczy w życiu parafii Św. Maksymiliana Kolbe. Koordynatorem grupy od początku jej istnienia jest Carol Stokes. Obecnie odpowiedzialna jest za posługę wśród głuchoniemych w Archidiecezji Toronto. Osoby głuchonieme spotykają się na niedzielnej Mszy Św. o godzinie 9:30, po której biorą udział w spotkaniu towarzyskim przy kawie i pączku w sali parafialnej.

Szczegółowych informacji udziela C. Stokes: (647) 328-7631.

Ewangelizacja Dzieci: Program Dobrego Pasterza

Katecheza Dobrego Pasterza jest programem chrześcjiańskiej formacji dzieci w wieku 3-6 lat.  Opiera sie ona na metodzie nauczania Marii Montessori i zrozumieniu głębokiej relacji między Bogiem a każdym dzieckiem, co wywołuje w dziecku naturalna potrzebę i pragnienie przylgnięcia  do Boga.

W katechezie Dobrego Pasterza zajęcia odbywają się w Atrium i jest to raczej miejsce duchowego rozwoju  niż typowa klasa szkolna.  Atrium uważane jest jako „miejsce święte”, gdzie można odnależć Chrystusa w Słowie i czynach,  miejsce dla środowiska, gdzie pielęgnuje się życie  duchowe dziecka a praca staje się modlitwą i rozmową z Bogiem. Jest to odpowiednio przygotowane środowisko, w którym dziecko poznaje Chrystusa i Jego miłość. Centralną postacią katechezy jest Jezus – Dobry Pasterz. Zajęcia w Atrium przygotowują dziecko do aktywności w szerszych kręgachi wspólnoty parafialnej.

Materiały praktyczne w Atrium zachęcają dzieci do odkrywania i pogłębiania doświadczenia w ich własnym tempie. Dzieci mogą pracować z poznanym materiałem, znajdując w nim  istotę chrześcijańskiego przesłania. Rolą katechety jest przygotowanie właściwego środowiska, zaprezentowanie tematu, który wywoła reakcję dziecka a następnie wycofanie się, by stworzyć przestrzeń na współpracę Boga i dziecka.
Wizję takiego doświadczenia wiary zainicjowała w Rzymie w roku 1954 dr. Sofia Cavalletti we współpracy z  Gianną Gobbi. Dziś metoda ta jest powszechna w całym świecie.

Rejestracja na katechezę przedszkolną (Katecheza Dobrego Pasterza) będzie miała miejsce:

  • w niedzielę, 10 września, od 9:30 do 14:30 w sali parafialnej
  • we wtorek, 12 września, od 17:00 do 20:00 w salce Dobrego Pasterza
  • w środę, 20 września, od 16:00 do 19:00 w salce Dobrego Pasterza

Gdyby komuś z Państwa nie odpowiadał żaden z podanych wyżej terminów, można zapisać dziecko na katechezę bezpośrednio u Siostry Haliny do końca września. W październiku nie będzie możliwości zapisania na katechezę. S. Halina: (647) 205-7297

Przy zapisach wymagane są:

Forma Rejestracyjna

Opłata: $100 – gotówka lub czek wystawiony na „St. Maximilian Kolbe Church”

Kopia Aktu Chrztu nie jest wymagana.

Duszpasterstwo Młodzieży

„Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!” 1 Tm 4, 12

„Młodzi ludzie są niezbędnymi członkami Ciała Chrystusa. Mają wyjątkowy zapał do walki o sprawiedliwość, wiarę i miłość do Ewangelii. Tęsknią za Prawdą i nie odpoczną, dopóki jej nie znajdą. Rzucają wyzwanie konwencji i inspirują do szukania tego co nowe. Młodzi ludzie zarażają swoją energią całą społeczność i rozpalają serca. Nie możemy ignorować młodych uczniów Chrystusa, ponieważ są oni aktywnymi świadkami miłości Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. ” www.usccb.org