Złóż Ofiarę

Nasza parafia to miejsce, gdzie spędzamy wiele ważnych momentów naszego życia. To miejsce, gdzie zawieramy związki małżeńskie i dokąd przynosimy nasze dzieci do chrztu. Tu karmimy się Świętą Eucharystią, możemy pojednać się z Bogiem i zyskać nadzieję, że gdy opuścimy ten świat spotykamy Boga, którego kochamy. Bóg zapłać za wsparcie parafii.

Kopertki Parafialne

Osoby pragnące wspierać finansowo parafię mogą to uczynić poprzez korzystanie z kopertek. Stali użytkownicy odbierają je raz w roku, zwykle w grudniu. Nowi parafianie proszeni są o kontakt z biurem parafialnym w listopadzie. Ofiary na kościół można odliczyć od podatku. Zaświadczenia podatkowe za każdy rok są wysyłane do parafian pod koniec lutego.

Reklamy w biuletynie

Osoby pragnące reklamować w biuletynie parafialnym działalność swojego biznesu proszone są o kontakt z biurem w maju. Nowe reklamy ukazują się w biuletynie od października. Pierwszeństwo mają członkowie naszej parafii. Wszystkie ogłoszenia imprezowo-dochodowe poza parafialnymi ogłaszane w biuletynie kościelnym są płatne.

Finansowa i Duchowa Pomoc Misjom

Ponieważ nasza parafia prowadzona jest przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, nie możemy zapominać o misjonarzach pracujących na całym świecie. Krąg Przyjaciół Misji organizuje pomoc materialną misjom w wielu krajach poprzez różnorodne akcje w ciągu roku. Jako parafia często gościmy misjonarzy, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i kierują naszą uwagę na potrzeby misji. Oprócz pomocy materialnej każdy członek Kręgu Przyjaciół Misji zobowiązuje się wspierać misjonarzy i ich pracę regularną modlitwą.

oblateworldmissions.org