Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

10 marca 2019 – II Niedziela Wielkiego Postu

By 10 marca, 201910 października, 2019Biuletyn