Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

11 sierpnia XIX Niedziela Zwykła

By 11 sierpnia, 201917 grudnia, 2019Biuletyn