Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

12 maja 2019 – IV Niedziela Wielkanocna

By 12 maja, 201910 października, 2019Biuletyn