Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

13 czerwca 2021 XI Niedziela Zwykła

By 16 czerwca, 2021Biuletyn