Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

14 lipca 2019 XV Niedziela Zwykła

By 14 lipca, 201917 grudnia, 2019Biuletyn