Skip to main content

Niedziela Słowa Bożego

14 lipca 2019 XV Niedziela Zwykła

By 14 lipca, 201917 grudnia, 2019Biuletyn