Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

14 lipca 2019 XV Niedziela Zwykła

By 14 lipca, 201917 grudnia, 2019Biuletyn