Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

15 marca 2020 III Niedziela Wielkiego Postu

By 13 marca, 202018 marca, 2020Biuletyn