Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

16 maja 2021 VII Niedziela Wielkanocna

By 14 maja, 2021Biuletyn