Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

17 listopada 2019 XXXIII Niedziela Zwykła

By 15 listopada, 201917 grudnia, 2019Biuletyn