Skip to main content

XVI Niedziela Zwykła - XVI Sunday in Ordinary Time

""Nikt jeszcze dzięki temu, że nie odmówił pacierza, wstał bardziej wyspany."

18 lipca 2021 XVI Niedziela Zwykła

By 15 lipca, 2021Biuletyn