Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

21 lutego 2021 I Niedziela Wielkiego Postu

By 19 lutego, 2021Biuletyn