Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

22 marca 2020 IV Niedziela Wielkiego Postu

By 20 marca, 2020Biuletyn