Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

22 września 2019 XXV Niedziela Zwykła

By 22 września, 201917 grudnia, 2019Biuletyn