Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

24 maja 2020 VII Niedziela Wielkanocna Wniebowstąpienie Pańskie

By 22 maja, 2020Biuletyn