Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

25 sierpnia 2019 XXI Niedziela Zwykła

By 25 sierpnia, 201917 grudnia, 2019Biuletyn