Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

28 czerwca 2020 XIII Niedziela Zwykła

By 26 czerwca, 2020Biuletyn