Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

28 lutego 2021 II Niedziela Wielkiego Postu

By 26 lutego, 2021Biuletyn