Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

29 listopada 2020 I Niedziela Adwentu

By 27 listopada, 2020Biuletyn