Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

31 stycznia 2021 IV Niedziela Zwykła

By 29 stycznia, 2021Biuletyn