Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

5 kwietnia 2020 Niedziela Palmowa

By 3 kwietnia, 20201 maja, 2020Biuletyn