Skip to main content

XXIV Niedziela Zwykła - XXIV Sunday in Ordinary Time

"Za kogo uważają Mnie ludzie?" (...) On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?

8 września 2019 XIII Niedziela Zwykła

By 8 września, 201917 grudnia, 2019Biuletyn