Skip to main content

XII Niedziela Zwykła - XII Sunday in Ordinary Time

"Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

"Do not be afraid. I am with you always."

9 czerwca 2019 – Zesłanie Ducha Świętgo

By 9 czerwca, 201910 października, 2019Biuletyn